Fundusze Europejskie
Artykuł
Jarocin: europejska jakość w administracji
zdjecie
Urząd Miejski w Jarocinie uczestniczy w projekcie pt: „Europejska jakość w administracji samorządowej", realizowanym przez Powiat Obornicki we współpracy z firmą Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o.


Jego celem jest poprawa jakości świadczonych usług przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny - CAF.

Powszechny Model Oceny - CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny nastąpi w okresie od VIII 2011 do XII 2011.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Źródło: eurofundusze.pap.pl

Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter