Fundusze Europejskie
Artykuł
Kolejna pomoc dla firm w walce z kryzysem
zdjecie
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła drugi nabór wniosków do realizacji projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”, w ramach którego firmy mogą ubiegać się o dotację na walkę z negatywnymi efektami spowolnienia gospodarczego. Zgłoszenia można wysyłać do 24 kwietnia.


Dwuetapowa rekrutacja wyłoni łącznie 40 firm, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu ISR – w tym 3 mikroprzedsiębiorstwa, 6 małych, 21 średnich oraz 10 dużych firm.

Projekt jest współfinansowany Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Formularz aplikacyjny zawierający dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa, należy wypełnić on-line do dnia 5 kwietnia 2012 r. Szczegóły na stronie PARP.

W pierwszej edycji konkursu do dofinansowania wyłoniono 17 firm. Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiroczości ukierunkowany jest na wsparcie szkoleniowo-doradcze przedsiębiorstw  i pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Pomoc finansowa udzielana jest w formie pomocy de minimis.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa duże, które nie spełniają definicji "przedsiębiorstwa zagrożonego", ale mogą odczuć negatywne skutki spowolnienia gospodarczego.

Firmy takie otrzymają kompleksowe wsparcie doradcze, którego efektem będzie zbudowanie tzw. Planu Rozwoju. Plan Rozwoju  wyznaczy kierunki działań naprawczych lub rozwojowych i obejmie m.in. obszary takie jak: marketing i sprzedaż; produkcja, technika i technologia; zasoby ludzkie; zasoby rzeczowe; zasoby finansowe; zasoby organizacyjne; zasoby informacyjne.

Elementem Planu Rozwoju może być program outplacementowy, jeżeli konieczna okaże się restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Wdrażanie Planu Rozwoju realizowane będzie zarówno poprzez świadczenie usług doradczych (np. prowadzących do opracowania strategii wprowadzenia na rynek nowego produktu) jak również szkolenia pracowników przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na stronie programu Instrument Szybkiego Reagowania.
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter