Fundusze Europejskie
Artykuł
Resursa w Żyrardowie udostępniona zwiedzającym
zdjecie
Można już zwiedzać odrestaurowany budynek Resursy w Żyrardowie. Na rewitalizację obiektu uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Działanie 6.1. Kultura. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 14 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to prawie 7 mln zł.


4 listopada, w uroczystym wmurowaniu kapsuły czasu oraz konferencji podsumowującej realizację projektu wziął udział wicemarszałek woj. mazowieckiego Marcin Kierwiński.

Resursa Fabryczna została stworzona jako placówka kulturalna. Urozmaiceniem życia towarzyskiego była sąsiadująca z nią Kręgielnia. Niestety oba budynki po latach swojej świetności ulegały coraz większemu zniszczeniu. Dzięki modernizacji mają szansę odzyskać dawny blask i ponownie stać się centrum kulturalno-artystycznym. W zrewaloryzowanym obiekcie znajdą się: reprezentacyjna sala widowiskowo-teatralna, sale prób teatralno-tanecznych, kameralne sale klubowe, a także pomieszczenia Centrum Informacji Kulturalnej wraz z zapleczem. W budynku Kręgielni zlokalizowana zostanie wystawa stała dotycząca historii Żyrardowa, której przygotowaniem zajmie się Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie (partner projektu).

Projekt rewitalizacji budynku Resursy wraz z Kręgielnią trwa już od 2009 roku i ma zostać zakończony w 2011. Wyremontowane i zmodernizowane zostanie w sumie 1955,78 m2 powierzchni użytkowej. Łączna powierzchnia terenów, które zostaną zagospodarowane wynosi 4756 m2.

Źródło: www.mazovia.pl / fot. www.mazovia.pl
Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter