Fundusze Europejskie

Na co możemy liczyć w 2013 roku?


Kilka miesięcy temu, zgodnie z obowiązującym system realizacji, rozpoczęto konsultacje planów działań dla poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. W przypadku priorytetów centralnych (I – V) propozycje te stanowią krótką lekturę – w przyszłym roku konkursów po prostu nie będzie. W regionach sytuacja z pozoru wygląda lepiej, bo postępowania mają być ogłaszane przez wszystkie województwa. Tyle tylko, że kwoty zaplanowane na poszczególne działania już na pierwszy rzut oka zniechęcają do podejmowania mrówczej pracy nad wnioskami.


Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

 

 

więcej»»»


 

[poprzednie artykuły]


Oferta finansowa
BPH
Dane kontaktowe:
Bank BPH Spółka Akcyjna


Adres
al. Pokoju 1
31-548 Kraków
infolinia
801 333 111
58 30 85 037
(koszt wg taryfy operatora)
Linia wielocelowa - kredyt na finansowanie działalności bieżącejKredyt na dowolny cel gospodarczyKredyt inwestycyjny

LINIA WIELOCELOWA – kredyt na finansowanie działalności bieżącej

  • w ramach jednej umowy Linia wielocelowa daje możliwość wykorzystania środków w 5 różnych formach takich jak: kredyt w rachunku bieżącym, stałe transze kredytowe, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe, limit skarbowy,
  • możliwość spłaty zadłużenia z tytułu zobowiązań o charakterze obrotowym w innych bankach, kwota maksymalna zależna od indywidualnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy i jego potrzeb,
  • standardowo okres kredytowania wynosi 12 miesięcy,
  • możliwość kredytowania  powyżej 12 miesięcy (max 24 miesiące) pod warunkiem zabezpieczenia transakcji hipoteką na nieruchomości, w tym nieruchomości osób trzecich, lub poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego lub  innym szczególnym zabezpieczeniem np. w formie kaucji pieniężnej.
KONTAKT
801 333 111
58 30 85 037
(koszt wg taryfy operatora)

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.