Fundusze Europejskie
1
2
3

Interpretacja wytycznych


Instytucja Zarządzająca programem Kapitał Ludzki opublikowała – do wykorzystania przez beneficjentów, instytucje pośredniczące oraz instytucje pośredniczące II stopnia - interpretację dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r.’’.Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

 

 

więcej»»»


 

[poprzednie artykuły]


Oferta finansowa
ERIF  
Dane kontaktowe:
Rejestr Dłużników ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Adres:
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Strona internetowa: www.erif.pl
e-mail: info@erif.pl
telefon: 22 492 60 40
PRZEDSIĘBIORCYADMINISTRACJA
ERIF
Zapewnij bezpieczeństwo finansom swojej firmy. Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje wiarygodne źródło informacji. Narzędzia oferowane przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. skutecznie wspomagają przedsiębiorców w zakresie prewencji oraz windykacji.

Sprawdź klienta i monitoruj kontrahenta
W bazie danych Rejestru Dłużników ERIF znajdziesz informacje na temat firm i konsumentów. Dzięki Systemowi ERIF w ciągu zaledwie kilku sekund zweryfikujesz wiarygodność potencjalnego partnera handlowego. Minimalizuj ryzyko podejmując właściwe decyzje biznesowe oparte o wiarygodne dane. Jeśli chcesz na bieżąco sprawdzać wypłacalność swoich Klientów, wykorzystaj narzędzie monitoringu, dzięki któremu natychmiast otrzymasz informację na Twój adres e-mail o zmianie statusu wybranych dłużników.

Zabezpiecz swoje finanse – działaj prewencyjnie
Rejestr Dłużników ERIF to także doskonałe rozwiązanie w zakresie zarządzania należnościami. Skorzystaj z możliwości działania prewencyjnego i oznacz swoje faktury oraz rachunki pieczęcią. Poinformuje ona Twoich Klientów o możliwości dopisania do Rejestru Dłużników w przypadku niedotrzymywania terminów płatności. Dodatkowo na stronie internetowej www.erif.pl znajdziesz specjalny wzór wezwania do zapłaty z zastrzeżeniem możliwości wpisania do Rejestru dla tych Klientów, którzy zalegają z płatnościami. Jeśli i to nie poskutkuje, dopisz dane dłużnika do Rejestru. W następstwie każdy podmiot działający na rynku będzie miał możliwość uzyskania informacji o zadłużeniu Twojego Klienta. Nie czekaj z założonymi rękami – zmobilizuj nierzetelnego partnera do spłaty zadłużenia.
Dział Sprzedaży w Obszarze Klienta Biznesowego
Tel.: 71 790 23 00
e-mail: infobiznes@erif.pl

Wypełnij formularz