Fundusze Europejskie

Interpretacja wytycznych


Instytucja Zarządzająca programem Kapitał Ludzki opublikowała – do wykorzystania przez beneficjentów, instytucje pośredniczące oraz instytucje pośredniczące II stopnia - interpretację dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r.’’.Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

 

 

więcej»»»


 

[poprzednie artykuły]


Oferta finansowa
BPH
Dane kontaktowe:
Bank BPH Spółka Akcyjna


Adres
al. Pokoju 1
31-548 Kraków
infolinia
801 333 111
58 30 85 037
(koszt wg taryfy operatora)
Linia wielocelowa - kredyt na finansowanie działalności bieżącejKredyt na dowolny cel gospodarczyKredyt inwestycyjny

LINIA WIELOCELOWA – kredyt na finansowanie działalności bieżącej

  • w ramach jednej umowy Linia wielocelowa daje możliwość wykorzystania środków w 5 różnych formach takich jak: kredyt w rachunku bieżącym, stałe transze kredytowe, gwarancje bankowe, akredytywy dokumentowe, limit skarbowy,
  • możliwość spłaty zadłużenia z tytułu zobowiązań o charakterze obrotowym w innych bankach, kwota maksymalna zależna od indywidualnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy i jego potrzeb,
  • standardowo okres kredytowania wynosi 12 miesięcy,
  • możliwość kredytowania  powyżej 12 miesięcy (max 24 miesiące) pod warunkiem zabezpieczenia transakcji hipoteką na nieruchomości, w tym nieruchomości osób trzecich, lub poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego lub  innym szczególnym zabezpieczeniem np. w formie kaucji pieniężnej.
KONTAKT
801 333 111
58 30 85 037
(koszt wg taryfy operatora)

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.