Fundusze Europejskie

Na co możemy liczyć w 2013 roku?


Kilka miesięcy temu, zgodnie z obowiązującym system realizacji, rozpoczęto konsultacje planów działań dla poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 r. W przypadku priorytetów centralnych (I – V) propozycje te stanowią krótką lekturę – w przyszłym roku konkursów po prostu nie będzie. W regionach sytuacja z pozoru wygląda lepiej, bo postępowania mają być ogłaszane przez wszystkie województwa. Tyle tylko, że kwoty zaplanowane na poszczególne działania już na pierwszy rzut oka zniechęcają do podejmowania mrówczej pracy nad wnioskami.


Napisanie dobrego projektu o dofinansowanie ze środków unijnych oraz poprawne wypełnienie wniosku to połowa sukcesu. Ale pozostaje jeszcze odpowiednie zarządzanie projektem i jego rozliczenie, co często sprawia więcej problemów niż samo jego opracowanie. Przemyślany plan zarządzania projektem unijnym może być argumentem decydującym o przyznaniu dotacji, dlatego warto przewidzieć w nim różne mechanizmy rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

 

 

 

więcej»»»


 

[poprzednie artykuły]


Oferta finansowa
ERIF  
Dane kontaktowe:
Rejestr Dłużników ERIF
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Adres:
ul. Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Strona internetowa: www.erif.pl
e-mail: info@erif.pl
telefon: 22 492 60 40
PRZEDSIĘBIORCYADMINISTRACJA
ERIF
Zapewnij bezpieczeństwo finansom swojej firmy. Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje wiarygodne źródło informacji. Narzędzia oferowane przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. skutecznie wspomagają przedsiębiorców w zakresie prewencji oraz windykacji.

Sprawdź klienta i monitoruj kontrahenta
W bazie danych Rejestru Dłużników ERIF znajdziesz informacje na temat firm i konsumentów. Dzięki Systemowi ERIF w ciągu zaledwie kilku sekund zweryfikujesz wiarygodność potencjalnego partnera handlowego. Minimalizuj ryzyko podejmując właściwe decyzje biznesowe oparte o wiarygodne dane. Jeśli chcesz na bieżąco sprawdzać wypłacalność swoich Klientów, wykorzystaj narzędzie monitoringu, dzięki któremu natychmiast otrzymasz informację na Twój adres e-mail o zmianie statusu wybranych dłużników.

Zabezpiecz swoje finanse – działaj prewencyjnie
Rejestr Dłużników ERIF to także doskonałe rozwiązanie w zakresie zarządzania należnościami. Skorzystaj z możliwości działania prewencyjnego i oznacz swoje faktury oraz rachunki pieczęcią. Poinformuje ona Twoich Klientów o możliwości dopisania do Rejestru Dłużników w przypadku niedotrzymywania terminów płatności. Dodatkowo na stronie internetowej www.erif.pl znajdziesz specjalny wzór wezwania do zapłaty z zastrzeżeniem możliwości wpisania do Rejestru dla tych Klientów, którzy zalegają z płatnościami. Jeśli i to nie poskutkuje, dopisz dane dłużnika do Rejestru. W następstwie każdy podmiot działający na rynku będzie miał możliwość uzyskania informacji o zadłużeniu Twojego Klienta. Nie czekaj z założonymi rękami – zmobilizuj nierzetelnego partnera do spłaty zadłużenia.
Dział Sprzedaży w Obszarze Klienta Biznesowego
Tel.: 71 790 23 00
e-mail: infobiznes@erif.pl

Wypełnij formularz